Skip to content

สิทธิของผู้ให้บริการทางเพศต่อการถูกส่งตัวออกนอกประเทศ

*This translations was kindly done by professionals and hasn’t been checked by sex workers yet. Watch this space!

ผู้ให้บริการทางเพศที่เป็นชาวต่างชาติถูกจัดเป็นเป้าหมายของตำรวจในการจับกุมและส่งตัวออกนอกประเทศ ข้อมูลในเอกสารนี้ได้มาจากประสบการณ์ของผู้หญิงในเครือข่ายของ ECP ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องประสบและวิธีที่เราได้ค้นพบเพื่อปกป้องตัวเราเอง

 โดยหลักแล้วข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผู้อพยพชาวสหภาพยุโรปหรือบุคคลอื่นที่มีสถานะเป็นผู้อพยบเข้าเมืองในสหราชอาณาจักร หากคุณเป็นบุคคลไม่มีสถานะคุณมีสิทธิ์ขอพำนักในสหราชอาณาจักรภายใต้อนุสัญญาผู้ลี้ภัยหรือตามหลักสิทธิมนุษยชน สำหรับความช่วยเหลือโปรดดูคู่มือช่วยเหลือตนเองของ Legal Action for Women ที่ legalactionforwomen.net

นี่คือข้อมูลเสริมแผ่นข้อมูลการรู้สิทธิของคุณ (KNOW YOUR RIGHTS) (มีอยู่ที่ prostitutescollective.net) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศเกี่ยวกับการคัดค้านการถูกหยุดและขอค้นตัว การบุกตรวจค้นสถานที่ การจับกุมตัว การตั้งข้อหาการชักชวนใช้บริการและการดำเนินการซ่องโสเภณี “คำเตือนโสเภณี” คำสั่งแพ่ง การยึดเงินของคุณโดยตำรวจ รวมทั้งความช่วยเหลือหากคุณถูกคุกคามหรือถูกโจมตี

การถูกหยุด และสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง:

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือแสดงเอกสารระบุตัวตนหากพวกเขาหยุดคุณบนถนนหรือมาที่ทำงานของคุณ คุณสามารถออกจากสถานที่/เดินไปที่อื่นได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เขาแสดงเอกสารระบุตัวตนของเขาและอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงหยุดคุณ พวกเขาไม่มีสิทธิ์หยุดคุณตามลักษณะรูปพรรณของคุณ

การบุกตรวจค้นสถานที่:

กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการค้าทาสในสมัยปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นเหตุอ้างการบุกตรวจค้นสถานที่ของผู้ให้บริการทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่ผู้หญิงที่เป็นชาวต่างชาติทำงาน อย่าปล่อยให้ตำรวจเข้ามาหากไม่มีหมายค้น (ตำรวจไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นหากเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือกำลังไล่ล่าใครบางคน แต่ถ้าเขาไม่มีหมายค้น ให้ถามว่าทำไมเขาจึงบุกรุกเข้ามา ดูเขาค้นหา อย่าปล่อยให้เขาถ่ายภาพหรือวิดีโอคุณ และตรวจสอบว่าเขามีบอดี้แคม (กล้องติดบนตัว) หรือไม่ ยืนยันขอใบยืนยันการรับสำหรับสิ่งใด ๆ ที่เขายึดไป ซึ่งรวมถึงเงิน เพราะเงินสดและสิ่งของอื่น ๆ สามารถสูญหายไปในระหว่างการบุกตรวจค้นสถานที่ได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้ แต่ตำรวจอาจยึดโทรศัพท์ของคุณไปด้วย ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ส่งภาพถ่าย/วิดีโอไปให้เพื่อนและจดบันทึกข้อมูลสำคัญและชื่อและหมายเลขของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดด้วย อย่าเซ็นอะไรที่คุณไม่เข้าใจ

การจับกุมตัว:

คุณมีสิทธิ์ขอทนายความและสามารถขอให้แจ้งใครบางคนว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนได้ คุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณถูกกล่าวหา

การคุกคามจากตำรวจ:

ตำรวจได้มีการหยุดผู้หญิงตามท้องถนน ยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนและปฏิเสธที่จะส่งคืน เว้นแต่ผู้หญิงเหล่านั้นจะแสดงตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้เอกสารเหล่านี้กับตำรวจ ตำรวจบางคนกระทำการอย่างผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่น ขู่ขอมีเพศสัมพันธ์โดยไม่จ่ายค่าบริการ ขโมยเงิน เลือกปฏิบัติโดยแบ่งแยกชนชั้น และ/หรือใช้ความรุนแรง คุณไม่ต้องทนกับการกระทำเช่นนี้และเราสามารถช่วยคุณต่อสู้ได้

ประกาศแจ้งการนำออก (การส่งตัวออกนอกประเทศ):

เป็นที่ทราบกันดีว่าตำรวจหรือตรวจคนเข้าเมืองกล่าวหาว่าการค้าประเวณีไม่ใช่ “งานที่ชอบด้วยกฎหมาย” และคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ แต่คุณสามารถโต้แย้งได้ด้วยการอ้างคดีทางกฎหมายที่เราพบซึ่งกล่าวว่าผู้ให้บริการทางเพศที่ทำงานเพื่อตัวเองนั้นเป็น “ผู้ทำงานเป็นนายจ้างตนเอง” และการค้าประเวณี (ซึ่งไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักร) เป็น “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ” ดังนั้นผู้ให้บริการทางเพศจึงมีสิทธิ์เข้าและพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

การห้ามเข้าประเทศหรือส่งตัวออกนอกประเทศ:

ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ให้บริการทางเพศชาวต่างชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยกล่าวว่าว่าเป็น “ผู้กระทำความผิดซ้ำซาก” โดยอ้างว่าการอยู่ในสหราชอาณาจักรของผู้หญิงเหล่านี้นั้น “ไม่เอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะ” และใช้เหตุผลนี้เพื่อขับไล่ผู้หญิงเหล่านี้ออกนอกประเทศ สิ่งนี้ทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้ทุกข้อหาและไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ หากคุณถูกขู่ว่าจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์และสามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าคุณไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อ “ความสงบเรียบร้อยในสังคม” และการส่งตัวออกนอกประเทศนั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว หากคุณถูกห้ามเข้าประเทศ กล่าวคือถูกกีดกันไม่ให้เข้าสหราชอาณาจักร คุณยังคงมีสิทธิ์อุทธรณ์ แต่ต้องทำจากประเทศบ้านเกิดของคุณ

การส่งตัวออกนอกประเทศ การถูกจำคุกที่เป็นผลต่อมา:

หากการถูกลงความผิดของคุณส่งผลให้ต้องโทษจำคุกนานกว่า 12 เดือน Home Office จะมีอำนาจในการส่งตัวคุณออกนอกประเทศมากขึ้น คุณมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ด้วยเหตุผลทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

การขอสถานะพำนักถาวร:

หากคุณถือสัญชาติ EU หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช่ชาว EU ของผู้ถือสัญชาติ EU คุณมีสิทธิ์ที่จะขอพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรกับทางโครงการการพำนักในสหภาพยุโรป (EU Settlement Scheme) คุณมีสิทธิ์ที่จะขอหมายเลขประกันแห่งชาติ (National Insurance หรือ NI) หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและวางแผนที่จะทำงาน หรือขอเงินกู้นักศึกษา หรือขอรับเงินสวัสดิการ การมีหมายเลข NI สามารถป้องกันการพยายามส่งตัวคุณออกนอกประเทศได้ คุณต้องแจ้งความผิดทางอาญาในใบขอ (แต่ไม่รวมถึงความผิดที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งหลังผ่านช่วงเวลาที่กำหนด (spent conviction) คำเตือน หรือคำสั่งแพ่ง) และสิ่งนี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อปฏิเสธคุณโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่คุณได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถูกจำคุกมากกว่า 12 เดือน หรือในช่วงสามปีที่ผ่านมาคุณได้ถูกลงความผิดสามครั้งหรือมากกว่านั้น

การค้ามนุษย์/การใช้ทาสในสมัยปัจจุบัน:

คนส่วนใหญ่คิดว่าการค้ามนุษย์เป็นการพาคนมาที่นี่โดยการบังคับและขู่เข็ญให้พวกเขาทำงาน ในความเป็นจริงแล้ว ใครก็ตามที่ช่วยในการเดินทางของผู้ให้บริการทางเพศที่ภายหลังถูก “เอาเปรียบ” จะถูกดำเนินคดีการค้ามนุษย์ เนื่องจากการค้าประเวณีนั้นได้ถูกมองว่าแตกต่างจากงานอื่น ๆ ว่าเป็นการถูกเอาเปรียบเป็นมาตรฐาน ผู้ให้บริการทางเพศได้ต่อสู้กับข้อกล่าวหาเหล่านี้และช่วยให้ผู้อื่นหลบหนีจากความรุนแรง แต่กฎหมายทำให้เรื่องนี้ยาก

———

 ECP เป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ที่ทำงานทั้งบนท้องถนนและในสถานที่ เรารณรงค์ให้มีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมและความปลอดภัย และทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทางเพศที่กำลังต่อสู้ข้อหาทางอาญา นอกจากนี้เรายังต่อสู้เพื่อทุนเงินและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถออกจากการค้าประเวณีได้เมื่อไรก็ตามที่ต้องการ

ecp@prostitutescollective.net / 020 7482 2496 / Prostitutescollective.net / @ProstitutesColl