Skip to content

ЗНАЙ ПРАВАТА СИ

Имаш нужда от помощ за да защитиш правата си? 

Искаш да знаеш какви са правата ти при: полицейски и емиграционен обиск; Предупреждение за “предлагане1” ” и “проституиране”; Заповед за анти-социално поведение; Заповед за ангажимент и подкрепа; Заповед за закриване? Работиш с друга жена и се притесняваш да не бъдеш подведена под отговорност за “държане на публичен дом” и/или “контролиране”? Искаш да знаеш, как да обезопасиш труда си, и какво да правиш при заплаха или нападение? Познаваш жена, която е бита или принуждавана да работи против волята си? Може ли полицията да конфискува  авоарите ти? Клиентите ти нарушават ли закона?

СПИРАНЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ:

Полицията има право да те претърси на улицата единствено, ако подозира, че е вероятно да извършиш престъпление, или че носиш оръжие. Полицията може да те задържи само, ако откажеш да си дадеш името и адреса при подозрение за анти- социално поведение, при шофиране; или, ако иска да те призовe в съда по обвинение. Не отговаряй на полицейски въпроси при никакви други обстоятелства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

трябва да си получила две предупреждения, в два отделни случая, преди да бъдеш обвинена в “шляене4 и предлагане” (предупрежденията за проституиране са различни от криминалните предупреждения). В полицейския участък поискай да видиш досието си, включително и списъка на предупрежденията, които си получила. Присъди за шляене и предлагане следва да бъдат премахнати от досието ти след изтичане на една година.

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕВЪЗПИТАНИЕ:

можеш да откажеш Заповед за ангажимент и подкрепа. Ако, обаче, приемеш заповедта и я нарушиш, има вероятност да бъдеш арестувана, задържана за 72 часа, повторно изпратена в съда и глобена.

ЗАПОВЕД ЗА АНТИ-СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ6

това е широко използвана мярка, основана единствено на слухове – няма свидетел, който дава показания в съда, само полицаите докладват, какво им е било донесено от анонимни изтичници. Можеш да получиш правна помощ, за да се защитиш от Заповед за анти-социално поведение.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ДОМ (бордей):

ако продавш секс в апартамент заедно с друго лице, дори да не сте там по едно и също време, апартаментът се класифицира като публичен дом. Полицията, обаче, трябва да докаже, че повече от един човек продава сексуални услуги. Не пускай полицията без заповед за обиск. Не прави изявления. Работни смени, менюто на сексуалните

услуги, името ти на договора за наем, сметки и т.н., всичко може да бъде използвано срещу теб. Имеме случаи на жени, които са били оневинени, след като са доказали, че апартаментът е държан колективно, като мярка за сигурност, без да има отговорно лице. Собственикът на имот има право да отдава имота си на едно проституиращо лице, но не и ако знае, че имотът ще бъде използван като публичен дом (повече от една сексуална работничка). Нямаш право да пренаемаш апартамента си на лице, редовно занимаващо се с проституция.

ЗАПОВЕД ЗА ЗАКРИВАНЕ:

ако уведомление за закриване бъде поставено на дома ти/работното ти място, всеки, “който има интерес” може да обжалва. Ти можеш да обжалваш само в рамките на 48 часа; но имаш право на отсрочка, докато се подготвиш за делото. Жени са печелили дела, оборвайки полицейските показания. Заповедите са валидни три месеца.

КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРОСТИТУЦИЯ:

под такова обвинение могат да бъдат подведени не само управители, но и жени работещи заедно. Информация за наемане на обект, организиране на работен график, плащане на сметки, назначаване или уволняване (дори и без упражнено насилие), могат да бъдат използвани срещу теб.

ЛАПДАНС

или танцуване: да си танцьорка не е нелегално, но промяна в лицензите от 2010 г доведе до повишаване на мониторинга и контролирането на танцьорките от страна на управата. Свържи се с нас, ако искаш да се присъединиш към браншово обединение, с цел подобряване условията си на труд.

ТРАФИК НА ХОРА:

под трафик, повечето хора разбират докарване в страната на лица и насилването или принуждаването им да работята. Има случаи, в които секс-работнички са помагали на жертви да избягат. Законите, обаче, правят тази помощ много трудна. Законът взима под прицел всеки, който помога на секс-работничка да дойде в Обединеното Кралство или да пътува в страната – дори, когато тази помощ е ненасилствена. Така приятели, особено, ако са емигранти, могат да бъдат обвинени в трафик на хора, дори когато просто се опитват да помогнат.

РЕКЛАМА:

противозаконно е да се рекламират сексуални услуги в електронната мрежа, в магазини, по прозорци, във вестници или списания и т.н. Част от секс-работничките се рекламират като “ескорт”, масажорка и прочее. Оставяне на визитки по телефонните кабини е също незаконно.

СЪДЕБНА КОНФИСКАЦИЯ:

съдилищата имат правомощието да замръзяват банкови сметки, както и да конфискуват спестявания и авоари натрупани чрез това, което те определт като криминална дейност (в това число къщи, коли, бижута). Това правомощие обикновено се прилага чак след дадена осъдителна присъда – още една причина да пледираш невинна и да се бориш за делото си.

КЛИЕНТИ:

предлагането на секс на улицата е нелегално. От 2010 г е нелегално “да се плаща за секс на проститутка обект на насилие и принуда”. Мъжете могат да бъдат осъдени, дори ако не са знаели, че секс-работничка е робитла под принуда.

СЪДИЛИЩАТА:

никога не се признавай за виновна за нещо, което не си извършила. Заслужава си да се бориш за да бъдеш оневинена. Всяко обвинение започва в Магистратския съд. Дадено дело достига до Съд на Короната (с жури), само ако случаят е много сериозен; но ти имаш повече шанс да бъдеш оневинена в съд с жури, отколкото в магистърски съд.

ПУСКАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ:

ако си задържана, можеш да бъдеш освободена под гаранция. Ако не те пуснат под гаранция при първа молба, можеш да подадеш втора молба след седем дни.

ПРОБАЦИЯ:

пробациите са различни – от 6 месеца до 2 години. Ако съдът се опита да издаде пробационен рапорт в денят на осъждането ти, можеш да поискаш, или да накараш адвоката си да поиска, да се даде повече време за разглеждане на ситуацията ти.

ГЛОБИ:

Ако си осъдена на глоба имаш право на разсрочено плащане в зависимост от доходите и разходите ти. Ако си в невъзможност да заплатиш глобата, можеш да помолиш съда да преразгледа или дори да те освободи от задължението. Ако си била задържана за повече от 24 часа, можеш да помолиш глобата да бъде счетена за изплатена.

РЕАБИЛИТАЦИЯ:

Предупрежденията за проституиране, шляене и предлагане следва да бъдат премахнати от досието ти след една година, но ще останат вписани в пълното ти съдебно досие. Що се отнася до други нарушения, трайността на вписването им в досието зависи от присъдата.

ДАНЪЦИ:

заплащането на данъци не те предпаздва от съдебно преследване. Данъчните служби могат да ти вземат парите, и пак да кажат, че работата ти е незаконна.

СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ:

много жени не подават сигнал при изнасилване, нападение, грабеж или друга форма на насилие от страх от арестуване. При подобни случаи ние се борим полицията да разследва акта на насилие, а не нарушението проституиране. Ние можем да ти помогнем да получиш защитата, на която имаш право. През 1995 г, помогнахме на две проститутки да заведат частно дело срещу изнасилвач – спечелихме делото и той беше заключен за 11 години.

ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ И РАСИЗЪМ:

някои полицейски служители злоупотребяват с правомощията си, като изискват безплатен секс, крадът парите ти или проявяват насилие. Не се примирявай с това. Свържи се с нас. Корумпираните служители трябва да бъдат спрени.

Tel: 020 7482 2496

ecp@prostitutescollective.net